Khó xử lý video nhảm trên mạng xã hội

Thứ hai, 06:06, 12/10/2020
in-gram.com - Những clip nhảm nhí trên mạng đang thu hút hàng triệu người theo dõi, có thể sẽ có những tác động không nhỏ tới nhận thức, lối sống, đặc biệt là đối tượng trẻ em.
PV/VTC1